Crowdfundmarkt Outlook 2021: explosieve groei

Crowdfundmarkt Outlook 2021: explosieve groei

De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen groeit in 2021 naar verwachting explosief als gevolg een ‘post-Coronazomer’ en een open Europese markt. De nationale crowdfundmarkt zal in 2021 voor het eerst richting een half miljard funding in één jaar gaan.

Marktontwikkeling crowdfunding

Na jaren van stabiele groei stond in 2020 ook de crowdfundmarkt even stil als gevolg van de COVID-19 pandemie. Uiteindelijk kromp de markt naar 273 miljoen euro financiering via crowdfunding. Dit is nagenoeg gelijk aan het niveau van 2018 en 20% lager dan de marktomvang in 2019 (326 miljoen euro). Toch is crowdfunding, met jaarlijks meer dan een kwart miljard euro MBK-financiering, niet meer weg te denken uit financieringslandschap in Nederland. In 2016 werd er in nog slechts 147 miljoen euro gefund. In het afgelopen jaar is er flink veel krediet verstrekt door overheid en banken om het MKB te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het ruimhartig verstrekken van bedrijfsfinancieringen heeft gezorgd voor een daling van de vraag naar crowdfunding, aldus Het Financieel Dagblad.

Post-coronazomer

De COVID-19 steunmaatregelen zijn echter niet oneindig beschikbaar waardoor crowdfunding in 2021 een belangrijke rol op zich zal nemen wat betreft de financiering van het MKB. Crowdfundingplatformen zijn ook in moeilijke tijden achter hun ondernemers en investeerders blijven staan en dat betaalde zich al uit in sterk vierde kwartaal in 2020. In dit kwartaal is ruim 93 miljoen euro gefinancierd via crowdfunding. Dit is gelijk aan het vierde kwartaal in 2019, vóór de Coronacrisis. Hoewel er nog veel onzekerheid rondom Corona heerst is er licht aan het einde van de tunnel. De eerste vaccinaties vinden plaats en consumenten zitten op een enorme berg spaargeld. Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 werd er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 12,4 miljard euro méér gespaard dan in het jaar daarvoor. De grote hoeveelheid spaargeld, in combinatie met de lage rente op dit spaargeld, resulteert op dit moment in hoge beurskoersen en huizenprijzen. Na de Coronacrisis zullen consumenten echter weer meer gaan besteden, de NRC spreekt zelfs over een explosieve post-coronazomer. Ondernemers zullen hier op inspringen met nieuwe ideeën en (groei-)plannen. Crowdfunding staat op ‘pole position’ om via directe financiering snel en online een brug te slaan tussen deze ondernemers en de spaarders.

Open Europese crowdfundingmarkt

2020 was ook het jaar waarin de twee grootste crowdfundinplatformen van Nederland, Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar, allebei door de grens van 250 miljoen euro financiering braken. Een mooie mijlpaal in een markt waarin 49 crowdfundingplatformen geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving zal er een open Europese crowdfundingmarkt ontstaan. Vooruitlopend hierop zal er in 2021 een aantal grote Europese spelers de Nederlandse markt betreden. De keerzijde is dat een aantal kleine ‘slapende’ spelers van het toneel zullen verdwijnen.

Bron: Crowdfundmarkt

Crowdfundmarkt | Crowdfundmarkt Outlook 2021: explosieve groei

Nieuwbouw Rotterdam

DGH Advies en Admin Masters begeleiden ondernemers in de groei van het concept via een exclusieve samenwerking. In April mei 2021 wordt een volgende mile stone gehaald. Nieuwbouw Pand Industrieweg Rotterdam wordt opgeleverd.

Middellange termijn prognoses voor de binnenvaart

In bijgevoegd pdf kunt u lezen wat de middellange termijn prognoses voor de binnenvaart is voor de periode 2017 – 2021.

 

Middellange-Termijn-Prognoses-voor-de-binnenvaart-2017-2021

In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro gecrowdfund

In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van 31% ten opzichte van 2016, toen 170 miljoen euro werd opgehaald. In 2017 werden meer dan 5.300 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd.

Ondernemingen haalden in 2017 maar liefst 192,7 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 102.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 14,4 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 15.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 13,1 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 6.000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 2,8 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 7.500 euro.

De groei van de crowdfunding markt is vergelijkbaar met vorig jaar: in 2016 was de groei namelijk 33%. Waar de crowdfunding markt van 2013 tot en met 2015 jaarlijks verdubbelde, lijkt crowdfunding nu definitief in een bescheidener tempo van exponentiële groei beland.

Duurzaamheid en duurzame energie
Duurzame ondernemingen en duurzame energie projecten maken een groeiend aandeel uit van de crowdfunding markt. Daarnaast halen deze ondernemingen en projecten gemiddeld hogere bedragen op. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat duurzaamheid en duurzame energie (naast vooruitzicht op financieel rendement) aanspraak maken op de maatschappelijke betrokkenheid van investeerders. Crowdfunding maakt het zo voor investeerders mogelijk om een directe en zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij.

Vastgoed
Naast duurzaamheid, valt ook vastgoed op als groeiende niche. Na wat koudwatervrees voor langlopende leningen, worden inmiddels steeds meer vastgoed projecten en hypotheken gefinancierd. Een recente uitschieter is Bruinisse Vastgoed uit Zeeland, dat voor de aankoop van 58 vakantiewoningen een lening van bijna 14 miljoen euro hoopt te financieren (het project telt niet mee met de cijfers van 2017, omdat het project op 31 december 2017 nog niet afgerond was). De looptijd van de lening is 15 jaar.