Middellange termijn prognoses voor de binnenvaart

In bijgevoegd pdf kunt u lezen wat de middellange termijn prognoses voor de binnenvaart is voor de periode 2017 – 2021.

 

Middellange-Termijn-Prognoses-voor-de-binnenvaart-2017-2021

In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro gecrowdfund

In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van 31% ten opzichte van 2016, toen 170 miljoen euro werd opgehaald. In 2017 werden meer dan 5.300 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd.

Ondernemingen haalden in 2017 maar liefst 192,7 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 102.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 14,4 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 15.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 13,1 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 6.000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 2,8 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 7.500 euro.

De groei van de crowdfunding markt is vergelijkbaar met vorig jaar: in 2016 was de groei namelijk 33%. Waar de crowdfunding markt van 2013 tot en met 2015 jaarlijks verdubbelde, lijkt crowdfunding nu definitief in een bescheidener tempo van exponentiële groei beland.

Duurzaamheid en duurzame energie
Duurzame ondernemingen en duurzame energie projecten maken een groeiend aandeel uit van de crowdfunding markt. Daarnaast halen deze ondernemingen en projecten gemiddeld hogere bedragen op. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat duurzaamheid en duurzame energie (naast vooruitzicht op financieel rendement) aanspraak maken op de maatschappelijke betrokkenheid van investeerders. Crowdfunding maakt het zo voor investeerders mogelijk om een directe en zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij.

Vastgoed
Naast duurzaamheid, valt ook vastgoed op als groeiende niche. Na wat koudwatervrees voor langlopende leningen, worden inmiddels steeds meer vastgoed projecten en hypotheken gefinancierd. Een recente uitschieter is Bruinisse Vastgoed uit Zeeland, dat voor de aankoop van 58 vakantiewoningen een lening van bijna 14 miljoen euro hoopt te financieren (het project telt niet mee met de cijfers van 2017, omdat het project op 31 december 2017 nog niet afgerond was). De looptijd van de lening is 15 jaar.